Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.

Infantil y primaria

Descoberta és una empresa que es dedica a la creació, la gestió, l'organització, la dinamització, la producció i la formació de projectes relacionats amb la cultura, l'educació, el lleure, el turisme i l'esport.
Els serveis que oferim als centres educatius són l’origen i la prioritat de Descoberta.
Les activitats d’un dia, les colònies escolars, els tallers a l’escola, els serveis complementaris, les propostes per a claustres i associacions de pares i mares son els diferents serveis que oferim als centres escolars.