La web de Descoberta fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.

adaptació al COVID: espais de lleure segurs