Imprimeix

Dinamització i participació

fitxa 183

    

Es dissenyen les dinàmiques de treball incorporant una mirada creativa i innovadora a les metodologies usuals.

Aquestes promouen al màxim la participació des de diversos nivells, tot defugint de tòpics, per desgranar informació certa, útil i plural.   

 La dinamització pot fer-se periòdicament dins de processos participatius de gran envergadura o en jornades de treball específiques per a una temàtica concreta.

 • Dinamització de projectes de participació.
 • Consells d’infants.
 • Casals, tallers i dinàmiques per a infants i joves.
 • Jornades de treball en xarxa.
 • Jornades sobre infància i adolescència.
 • Dinamització de les entitats locals.
 • Sessions de treball, debats, jornades Update.
 • Serveis de formació i assessorament per a associacions de pares, mares i tutors.
 • Dinamització d’esdeveniments i fires temàtiques.
 • Dinàmiques de sensibilització medi ambiental.
 • Plans de barris.
 • Visites teatralitzades i/o participatives a espais culturals.

 


CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA

El proper curs 2017/18 repetim el consell d’infants de Montcada. L’experiència viscuda ha estat important per als infants de Montcada que a més veuran plasmades moltes de les seves propostes en propers pressupostos municipals.

 

PLA DE BARRIS BARCELONA

 

CASAL DE JOVES SEGUR DE CALAFELL

Descoberta, mitjançant concurs públic, ha estat l’escollida per gestionar els serveis de dinamització del casal de joves de Segur de Calafell.